Υδατοστεγάνωση ( Watertightness ) κουφωμάτων αλουμινίουWATERTIGHTNESS - υδατοστεγανότητα

Τα παράθυρα και οι πόρτες ελέγχονται για τη στεγανότητα τους σύμφωνα με το πρότυπο EN 12208. Το παράθυρο ή η πόρτα είναι εγκατεστημένο σε μια εξέδρα δοκιμών και το νερό ψεκάζεται πάνω στα παράθυρα μέσω των ειδικών ακροφυσίων, για να γίνει εξωμείωση των πραγματικών συνθηκών βροχής σε διαφορετικές πιέσεις και για επιμήκυνση χρονικών περιόδων.

Η υψηλότερη καθορισμένη κλάση είναι 9Α, η οποία υποδεικνύει ότι το παράθυρο ή η πόρτα ήταν απροστάτευτο και αντέχει σε πίεση 600 Pa για 55 λεπτά. Οι κλάσεις 1-7 με ετικέτα Β υποδεικνύουν ότι τα παράθυρα ή οι πόρτες προστατεύθηκαν μερικώς από κιγκλιδώματα ή παρόμοιες κατασκευές.

Πίνακας Ταξινόμησης κουφωμάτων


#κλάσειςστεγάνωσης #υδατοστεγανότητα

Alport 

minimal sliding windows - frameless windows - Roller Shutters - Automation

85, Chrisanthemon Str

14122 Ν.Iraklion Athens Greece

Tel +30 210-28 35 940 

info@alport.gr

  • Alport Facebook page
  • YouTube
  • Pinterest