Υδατοστεγάνωση ( Watertightness ) κουφωμάτων αλουμινίουWATERTIGHTNESS - υδατοστεγανότητα

Τα παράθυρα και οι πόρτες ελέγχονται για τη στεγανότητα τους σύμφωνα με το πρότυπο EN 12208. Το παράθυρο ή η πόρτα είναι εγκατεστημένο σε μια εξέδρα δοκιμών και το νερό ψεκάζεται πάνω στα παράθυρα μέσω των ειδικών ακροφυσίων, για να γίνει εξωμείωση των πραγματικών συνθηκών βροχής σε διαφορετικές πιέσεις και για επιμήκυνση χρονικών περιόδων.

Η υψηλότερη καθορισμένη κλάση είναι 9Α, η οποία υποδεικνύει ότι το παράθυρο ή η πόρτα ήταν απροστάτευτο και αντέχει σε πίεση 600 Pa για 55 λεπτά. Οι κλάσεις 1-7 με ετικέτα Β υποδεικνύουν ότι τα παράθυρα ή οι πόρτες προστατεύθηκαν μερικώς από κιγκλιδώματα ή παρόμοιες κατασκευές.

Πίνακας Ταξινόμησης κουφωμάτων


#κλάσειςστεγάνωσης #υδατοστεγανότητα

59 προβολές

Alport 

Μinimal sliding windows - frameless windows - Roller Shutters - Automation

Χρυσανθέμων 85,14122

Ν.Ηράκλειο Αττικής

Τηλ +30 210-28 35 940 

info@alport.gr

  • Alport Facebook page
  • YouTube
  • Pinterest
Copyright © 2020 Alport.gr - All rights reserved.