auto1.jpg
fot-4.jpg
auto-8.jpg
auto10.jpg
Shutters-2.JPG
auto-13.jpg
auto-5.jpg
screen1.jpg

Ρολλά - Σκιάδια

  • Μπορείτε να ομαδοποιήσετε την λειτουργία των ρολλών – σκιαδίων κατά χώρο (Π.χ. Σαλόνι , Υπνοδωμάτια) , κατά όροφο ή καθολικό έλεγχο όλου του κτιρίου με ένα μόνο πλήκτρο.

  • Έχετε το πλήρη έλεγχο του κτιρίου βλέποντας σε μία οθόνη ποιά ρολλά η και τέντες είναι ανοικτά ή κλειστά.

  • Κλείστε όλα τα ρολλά και οπλίστε τον συναγερμό με ένα πλήκτρο. (Σενάριο εξόδου απο το κτίριο)

  • Προστατέψτε τις τέντες με έλεγχο της εντασης του αέρα.   ( Π.χ. σε περίπτωση ανόδου της έντασης του αέρα  όλες οι τέντες και τα σκιάδια θα κλείσουν αυτόματα  ώστε να μην προξενηθούν φθορές.) 

Alport 

Μinimal sliding windows - frameless windows - Roller Shutters - Automation

Χρυσανθέμων 85,14122

Ν.Ηράκλειο Αττικής

Τηλ +30 210-28 35 940 

info@alport.gr

  • Alport Facebook page
  • YouTube
  • Pinterest
Copyright © 2020 Alport.gr - All rights reserved.