Αυτόματο Minimal κούφωμα αλουμινίου με λεπτές διατομές και εντοιχισμένο στην οροφή , στο δάπεδο και


Υλικό: Λεπτά προφίλ αλουμινιου


Κουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows , ρολά ασφαλείας αλουμινιου

Αυτόματο ηλεκτρικό με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.


εξωτερική σκίαση σε minimal κουφωμα , Εξωτερική σκίαση κουφωμάτων , Σίτα μεγάλων διαστάσεων ηλεκτρική, ,

Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό εξωτερικό blind (σκιάδιο) ...


Ρολά ασφαλείας κατοικιών για minimal κουφώματα, με κρυφό κουτί

Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό ρολλό ασφαλείας αλουμινίου βαρεως τύπου ...


ρολά ασφαλείας αλουμινίου με κρυφό κουτί

Μόνο 2 εκατοστά στο σημείο επαλληλίας...


Εντοιχισμένοι οδηγοί κουφώματος ,υποδαπέδια κατασκευή , κρυφά αλουμίνια, κρυφά κουφώματα

Υποδαπέδια απορροή των υδάτων...

Δείτε το σε λειτουργία...


#Εντοιχισμένοιοδηγοίδαπέδου #ενσωματωμεναπροφίλστηντοιχοποιία #κρυφοίοδηγοίδαπέδου #θερμοδιακοπτόμενοσύστημα

Alport 

Μinimal sliding windows - frameless windows - Roller Shutters - Automation

Χρυσανθέμων 85,14122

Ν.Ηράκλειο Αττικής

Τηλ +30 210-28 35 940 

info@alport.gr

  • Alport Facebook page
  • YouTube
  • Pinterest
Copyright © 2020 Alport.gr - All rights reserved.