Αυτόματο Γωνιακό Κούφωμα με minimal προφίλ αλουμινίου


Αυτόματο γωνιακό κούφωμα αλουμινίου με λεπτά προφίλ. Πλήρως εντοιχισμένο σε δάπεδα τοίχους και οροφή. Υλικό: Λεπτά προφίλ αλουμινίου - μόνο 2 εκατοστά στις συνδέσεις επαλληλίας. Διαστάσεις: πλάτος 9.00μ * 6.00μ - ύψος 3.00μ - Υποδαπέδια κατασκευή για την απορροή των υδάτων . - Εντοιχισμός των περιμετρικών προφίλ στο δάπεδο, την οροφή αλλά και στους πλαινούς τοίχους. - Το μοτέρ φιλοξενείται στην οροφή με θυρίδα επίσκεψης. - Πλήρως αυτόματο με σύνδεση στο σύστημα αυτοματισμού της κατοικίας.Αυτόματο γωνιακό κούφωμα, Κουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows , ρολά ασφαλείας αλουμινιου


Αυτόματο γωνιακό κούφωμα , γωνιακό κούφωμα αλουμινιου με minimal προφιλ, Κουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows


Αυτόματο γωνιακό κούφωμα , γωνιακό κούφωμα αλουμινιου με minimal προφιλ, Κουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows


Αυτόματο γωνιακό κούφωμα , γωνιακό κούφωμα αλουμινιου με minimal προφιλ , Κουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows


Αυτόματο γωνιακό κούφωμα , γωνιακό κούφωμα αλουμινιου με minimal προφιλ, ουφώματα λεπτού προφίλ, minimal aluminium window frames, minimalist windows

#Γωνιακάκουφώματα #Εντοιχισμένοιοδηγοίδαπέδου #ενσωματωμεναπροφίλστηντοιχοποιία #Μεγάλεςδιαστάσεις #κρυφοίοδηγοίδαπέδου #minimal

Alport 

Μinimal sliding windows - frameless windows - Roller Shutters - Automation

Χρυσανθέμων 85,14122

Ν.Ηράκλειο Αττικής

Τηλ +30 210-28 35 940 

info@alport.gr

  • Alport Facebook page
  • YouTube
  • Pinterest
Copyright © 2020 Alport.gr - All rights reserved.