Μεγάλο Γωνιακό κούφωμα αλουμινιου με λεπτα προφίλ και με ενσωματωμένα εξωτερικά γωνιακά σκιάδια ηλεκ


Σε εξέλιξη βρισκεται η κατασκευή γωνιακού κουφώματος αλουμινίου με λεπτά προφίλ, με ενσωματωμένα γωνιακά blinds χωρίς κολώνα !


Γωνιακό κούφωμα με λεπτά προφιλ αλουμινίου

Ειδική μέριμνα για την ενεργειακή κάλυψη του κουφώματος με σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κάλυψη με ειδικά Blinds για μεγιστη προστασία απο τον ήλιο.

Οι ενσωματωμένοι οδηγοί αλουμινίου στο δάπεδο και την οροφή σε συνδιασμό με τα λεπτά προφίλ του συστήματος μεγαλώνουν το οπτικό πεδίο και ενοποιούν τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο προσφέροντας απρόσκοπτη θέα προς τον Σαρωνικό Κόλπο.

#minimal #Γωνιακάκουφώματα #Minimalκουφώματα #ενσωματωμένοιοδηγοίστοδάπεδο