συρόμενα κουφώματα αλουινίου για μεγάλα ανοίγματα και διαστάσεις με λεπτά προφίλ και κρυφές περιμετρικές κάσες με μονο 20 mm εμφανή κολώνα μεταξύ των φύλλων. Ανεμπόδιστη θέα και διαπερατότητα φωτός, υψηλή ποιότητα κύλισης , θερμοδιακοπτόμενα προφίλ

Name: *

e-mail: *

Phone *

Address *

Profession *

Company Details:

Your message was delivered !!

Architects  Newsletter

Fill all information Fields